Zweefvliegtuig in Glas in Lood”/ PH-4766

Fase 1: Realisatie.
Fase 2: Aantonen van het functiebehoud.
Fase 3: Worldtour.


Fase 1: Realisatie.

Op deze website www.flyinart.nl zijn het idee, het plan en de realisatie beschreven en in beeld gebracht. De realisatie van het project nam ruim 2500 werkuren in beslag. Veel aandacht is besteed aan vliegtechnische voorwaarden opdat de tweede fase – het aantonen van functiebehoud – veilig kan worden uitgevoerd. Met name het totaalgewicht ( met vlieger en toebehoren 410 kg) en het optimale zwaartepunt stonden daarbij centraal. Natuurlijk zijn alle besturingsorganen, instrumenten, voorzieningen en overige standaard onderdelen aanwezig en in goede betrouwbare staat. Het Glaskunstwerk “Zweefvliegtuig in Glas in Lood” was op 1 april 2017 gereed en is op 6 mei 2017 gepresenteerd.


Fase 2: Het aantonen van het functiebehoud.
“Vliegen” met de PH-4766 (PH-444) “Zweefvliegtuig in Glas in Lood”
Het is nu tijd voor de tweede fase. Het aantonen van het functiebehoud. Daarvoor moet het Kunstwerk gedurende korte tijd veilig het luchtruim kiezen. De vlucht zal enkel en alleen tot doel hebben het functiebehoud aan te tonen. De vlucht zal daarom maar een beperkt aantal seconden duren en het Kunstwerk zal slechts een geringe hoogte van 1 tot 4 meter bereiken met een maximum van 5 meter. Een en ander is mede afhankelijk van de vliegomstandigheden. De meest optimale omstandigheden zullen worden afgewacht.


Vanwege de te verkrijgen “Vliegvergunning” zal het toestel dienen te worden geregistreerd. Omdat het Fictieve PH-4766 nummer toegewezen is aan een vaartuig is in overleg met ILenT besloten tot een “reincarnatie” van de PH-444, het toestel waarmee het Kunstproject in oorsprong is begonnen.
De “vlucht” van het toestel zal in overleg en met toestemming van de havenmeester op Vliegveld Hoogeveen in een sleepstart achter een auto worden uitgevoerd. Gekozen is voor deze methode omdat tijdens de roltesten op 12 juni 2019 is gebleken dat een constante en rustige opbouw van de snelheid goed kan worden gecontroleerd en uitgevoerd.


Bestuurder van de sleepauto is …………………….
Vlieger van de PH-444 (PH-4766) is Andre Schulpen. Het plan voorziet in de vlucht van de PH-444 ( door ILenT dus bij uitzondering gereactiveerd) op nog nader vast te stellen datum en tijd. Allereerst kunnen zo alle voorbereidingen in rust en afweging worden uitgevoerd.
De vliegdag is tevens een prachtige gelegenheid om andere historische zweefvliegtuigen onder de aandacht van het publiek te brengen. Bezitters van dergelijke historische zweefvliegtuigen zijn van harte welkom op Airport Hoogeveen. Natuurlijk kan er gevlogen worden.

De Ka8-b (nu als kunstwerk PH-4766) heeft haar eerste vlucht als HB-840 in Zwitserland gemaakt op 8 maart 1966. Het boordboek en alle stukken zijn aanwezig. Het toestel wordt over de weg vervoerd op een originele, speciaal voor de KA-8b gemaakte, aanhangwagen uit 1960. Een originele hoes uit Zeildoek beschermd het geheel.


De vlucht bestaat uit:


1. Rollen tot ruim boven 65 km/uur airspeed
(overtreksnelheid bij een totaalgewicht van 410 kg)
De grootste “beproevingen” voor het kunstwerk zullen plaatsvinden tijdens het rollen bij de start, de landing en het rollen na de landing. Daarom zijn een aantal testen uitgevoerd met het doel inzicht te verkrijgen over die situaties. Op 12 juni 2019 zijn een tweetal roltesten achter een auto uitgevoerd met als doelstelling vast te stellen hoe en op welke wijze het glas in het kunstwerk wordt beïnvloedt door de rolbewegingen.
Weer: middag droog na buien; wind 2-3 veranderlijk, draaiend van oost naar zuidwest.

Al bij de eerste roltest kon worden vastgesteld dat het rollen over de grasbaan tot een grondsnelheid van ongeveer 35 km per uur en een mogelijk geringe tegenwind van 15 km per uur geen enkele invloed heeft op het glas en lood werk. Er was een camera binnen de romp achter de cockpit gemonteerd welke duidelijk registreerde dat van enige invloed door het rollen geen sprake was. Door de inmiddels naar crosswind (oost naar zuid) veranderde windrichting was het, mede gezien de lage snelheid, niet gemakkelijk de vleugels horizontaal te krijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe die situatie zal zijn vlak voor het lift-off moment (rond 75 km per uur airspeed) werd in de tweede test de grondsnelheid langzaam en behoedzaam opgevoerd tot grondsnelheid 60 km per uur. Rekening werd gehouden met een mogelijke tegenwind van 15 km per uur. De windrichting was inmiddels veranderd naar zuidwest. Om de test zoveel
mogelijk met de neus in de wind te doen is gekozen voor een diagonale baan over het vliegveld. De vleugels bleven nu vanaf het startmoment mooi horizontaal en het rollen tijdens de snelheidsvermeerdering verliep meer dan naar wens. De grondsnelheid van 60 km per uur werd volgens plan rustig bereikt.


Voorafgaande aan de tweede test was besproken hoe te handelen indien zich bij een grondsnelheid van ongeveer 60 km per uur een dermate sterke tegenwind(vlaag) voegt dat daardoor de lift-off snelheid zou worden bereikt. Afgesproken is daar dan op te anticiperen en niet tot loskoppelen over te gaan opdat door de vertraging na het loskoppelen de overtreksnelheid niet zou worden bereikt.


Vooruitlopend op deze roltesten is het toestel op 12 juni 2019 door ATN Aircraft Division te Hoogeveen gewogen en een gewichtsverdeling bepaald door gewicht van Vlieger met veiligheidstoebehoren en correctiemiddelen vast te stellen waardoor het optimum zwaartepunt kon worden vastgesteld. Het weegrapport is aanwezig. Het toestel voldoet aan de zwaartepuntscriteria.


Binnenkort zal het vliegtuig aan een uitgebreide veiligheidsinspectie door erkende- en bevoegde zweefvliegtechnici worden onderworpen met het doel vast te stellen dat de beoogde vlucht met het vliegtuig veilig en officieel kan worden uitgevoerd. Daar waar voor een veilige vlucht noodzakelijke aanpassingen en/of wijzigingen moeten worden aangebracht zal dat uiteraard worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met het plaatsen van een aantal camera’s aan boord voor de registratie van de vlucht. Naast de uitgebreide inspectie zullen ook alle noodzakelijke- en gewenste vliegtechnische berekeningen worden uitgevoerd opdat een volledig controleerbare situatie wordt geschapen.


2. Lift off tot 4 meter hoogte, (maximaal 5) Lift-off bij ongeveer 75 km per uur AS


3. Landingsnelheid opbouwen tot boven 85 km/uur AS


4. Ontkoppelen, bijprikken, afronden en afvangen.
Er wordt recht vooruit op de startbaan geland. (procedure kabelbreuk < 50 meter) De vlucht zal kunnen worden gevolgd door publiek aan de noord- en zuidzijde van het vliegveld Hoogeveen. RTV Drenthe en RTV Oost (wellicht live uitzending), Guinnees Books of Records en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Het vliegveld zal door de havenmeester voor
overige vluchten (m.u.v. noodlandingen) tijdelijk en kortstondig worden gesloten.
Op deze website houden wij u op de hoogte.

De volgende rapporten worden opgesteld:

Weight and balance rapport:

Gewicht leeg toestel 302 kg. ( inclusief accu)
Totaal startgewicht410 kg.( 100 kg. boven oorspronkelijk max.startgewicht)
Zwaartepuntsweging386 mm. ( achter voorzijde vleugelneus; voorw:247-392mm)

Vleugelbelasting startgewicht:

Vleugelbelasting formule: G2 : m2 = kg/m2. 410 : 14,2 = 28,87 kg/m2
G- kracht G=21,8 kg/m2=1G. G=28,87 : 21,8 = 1,32 G
(28,87 kg./m2 ( oorspronkelijk 21,8 kg./m2 ; 1,32 G.)
RoltestsZijn volledig naar wens verlopen. Zie hierboven
Inspecties
Adviezen
Weersomstandigheden
Verzekeringen
nader te bepalen zaken

Deel dit artikel

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkdin
Share on pinterest
Pinterest